Husets - Drift

I de første år havde forsamlingshusets bestyrelse år for år lavet aftale med en mand (eller i praksis nok snarere et ægtepar) fra byen om at sørge for rengøring af huset, når det havde været brugt, og i øvrigt passe kakkelovne, ordne lamper og lave kaffe til de besøgende, når det ønskedes, og servere drikkevarer osv.


Omkring Den første Verdenskrigs begyndelse serverede man en kop kaffe med et stort stykke wienerbrød for 20 øre, chokolade med wienerbrød kostede 25 øre, en lys pilsner kostede 15 øre, en sodavand 10 øre og en stor mavebæltecigar 8 øre. Ved større festligheder, hvor der skulle serveres stærke drikke, blev der søgt lejlighedstilladelse til en restauratør fra Nysted. Denne ordning betød imidlertid ikke, at der ikke blev drukket spiritus ved andre lejligheder. Tværtimod var det meget almindeligt, at gæsterne selv medbragte stærke varer til de arrangementer, hvor der kun var afholdsvarer at købe i forsamlingshuset.


I 1929 vedtoges en vedtægtsændring, der gjorde det muligt for forsamlingshuset under visse nærmere betingelser at drive beværtning med udskænkning af stærke drikke. Der kunne nu drives beværtning fra huset, og værten fik bestyrelsens tilladelse til at opsætte et skilt på forsamlingshuset om ”Beværtning for rejsende”. Politimesteren i Sakskøbing gør dog gennem sognerådsformanden opmærksom på, at der ikke må drives beværtning dagligt, og at spiritus kun må udskænkes, når sognerådet har meddelt tilladelse.

Skiltet ”Beværtning for rejsende” må altså tages ned igen.


Forsamlingshuset har igennem årene været benyttet til mangt og meget. Foreningssammenkomster at forskellig art, foredrag, kurser, gymnastik, danseskole, den omrejsende biograf ”Valkyriebiografen”, bankospil og meget andet. Dilettant er der jævnlig blevet spillet i forsamlingshuset, også i det gamle, der ikke rådede over nogen scene. Her måtte man så bygge en interimistisk scene ved salens nordgavl

og fjerne den tribune, der ellers stod placeret der. Fortæppet blev malet i 1920. Fast scene blev først indrettet i 1929, da den nye sal blev bygget. En overgang afholdtes der en række såkaldte ”parballer”. En fem-seks unge mennesker tog initiativ og gik rundt med lister til andre unge mænd, der skrev sig på og betalte 2 kr. Dette gav adgang for den unge mand selv og en af ham inviteret dame, og de 2 kr. dækkede udgiften til leje af forsamlingshuset og til musik. Parballerne blev som regel afholdt en lørdag aften, og da købmands- og høkerbutikkerne dengang havde åbent om lørdagen til langt ud på aftenen, var det nemt at få fat de stærke drikke, som man ved en sådan lejlighed ikke kunne få serveret i forsamlingshuset. Caloric-sjusser var dengang meget populære. Caloric’en kunne man købe i en butik ved siden af forsamlingshuset, og sodavanden fik man serveret. Efter sådan en afholdsfest fandt man ofte 15-20 tomme Caloric-flasker på loftet over skænkestuen, trillet ind i skunken.


Forsamlingshusballerne gav ofte anledning til slagsmål og ballade. Spiritus og øl var det jo nemt at få, også selv om der vat tale om et afholdsbal. Blev det helt galt, sendte man bud efter sognefogeden. Han formanede urostifterne og gik så hjem igen. Så kunne der somme tider være ro en times tid eller mere. Ved ballerne blev det senere normalt, at der altid var fast politivagt, og det, hvad enten det var et foreningsbal eller et offentligt bal.    ( Kilde = Wikipedia )


Vi har nu i en længere periode ikke haft nogn vært i huset. I denne periode har huset til dels funktioneret som "nøglehus", hvor private har haft muligheden for at leje huset til deres sammenkomster. Bestyrelsen har selv arrangeret diverse Tirsdagsdans med videre samt afprøvet en helt ny idé "Fredags-hygge", hvor borgerne kan købe et måltid mad til en billig penge. Alt i alt en periode hvor vi har arbejdet hårdt for, at huset kunne overleve. Vores værtspar, siden den 1. November 2016, har valgt at søge nye udfordringer. Herfor overtager Anne-Lise Koch forpagtningen pr. 1. April 2018.....  Dette var dog en fiasko, hun efterlod huset med en enorm gæld.

Kontakt info

Øster Ulslev Forsamlingshus

Holebyvej 30, 4894

Øster Ulslev.

tlf.: 21 76 62 30

CVR-nr.: 75356056

Danske Bank 4386-3221052331

forsamlingshuset@oesterulslev.dk

Web siden

LOREM IPSUM