Værter gennem tiden

I sommeren 1885 blev Øster Ulslev Forsamlingshus bygget. Ved indvielsen mødte 150 mennesker op. Det blev grundlagt som et andelshus, med en bestyrelse bestående af G.H. Hasemann, I. Due, Chr. Christiansen, P. Mortensen og Mads Jørgensen.


Ved Forsamlingshusets 50 års jubilæum deltog to af stifterne, Hans Clausen og Julius Hasling. Disse to er de eneste aktionærer ud over den grundlæggende bestyrelse som man kender navne på.


I 1929 gennemgik forsamlingshuset en gennemgribende om- og tilbygning og fik sin første vært, Morten Mortensen. Han blev valgt ved en ekstraordinær general-forsamling. Ombygningen bestod i tilføjelsen af den store sal og lejlighed til værten.


Nu skulle der drives beværtning i huset, og værten fik tilladelse af bestyrelsen til at opsætte et skilt på forsamlingshuset om "beværtning for rejsende".


I 1935 kommer der vanskeligheder med beværterbevillingen. Der må ikke drives beværtning dagligt mere, da der indtræder nye regler, så man skal søge om tilladelse til udskænkning af spiritus til hvert eneste arrangement, og daglig udskænkning er forbudt. Den daværende vært, Morten Mortensen, fratræder derfor, da hans levebrød forsvinder.


Sigurd Christoffersen overtager jobbet som vært, indtil sin død i 1969, hvor hans hustru Johanne fortsætter indtil 1976. Huset gennemgik to ombyg-ninger, mens Christoffersen var vært. Først en ombygning i 1941 tegnet af overbetjent Pantman Hansen. Den anden ombygning blev foretaget i 1960.


Efter Johannes fratræden i 1976 overtog Bjarne og Ingelise Pedersen forpagtningen af huset. De udbyggede forsamlingshusets ry som et godt sted at holde fest.


I 1989 overtager Hanne og Frede Rasmussen forpagtningen af huset. Der blev foretaget løbende renovering og forbedring af huset i denne periode.


I 1994 blev Tommy Petersen og Henrik Mogensen værter, efterfulgt af Carsten Nielsen i år 2000.


Ilse Hansen overtager i 2001. Siden hendes tiltræden er der blevet lavet renovering af køkken og fryserum. Ydre mere er der etableret et handicap toilet samt foretaget renovering af dametoilet. Ilse Hansen driver huset indtil midt 2013. Ilse er vidt berømt for sin gode mad og fine service.


Herefter havde vi to værter, som ikke magtede opgaven.


Pr. 1. November 2016 overtager BBQ-MONSTERS forpagtningen af huset (se vært), samtidigt ændres navnet til.: Madhuset Bruun & Stenersen...


Pr. 1. April 2018 fik atter en ny vært. Anne-Lise Koch. Det skulle vise sig at blive et dyrt bekendtskab for huset.


Kontakt info

Øster Ulslev Forsamlingshus

Holebyvej 30, 4894

Øster Ulslev.

tlf.: 21 76 62 30

CVR-nr.: 75356056

Danske Bank 4386-3221052331

forsamlingshuset@oesterulslev.dk