hj-ny bestyrelse

Ny Vært


Så er der en ny Forpagter i huset.

Det er Gitte Alstrup. Som vil lave

diverse events i huset.

Kontakt info

Øster Ulslev Forsamlingshus

Holebyvej 30, 4894

Øster Ulslev.

tlf.: 31 32 76 11

CVR-nr.: 75356056

Danske Bank 4386-3221052331

forsamlingshuset@oesterulslev.dk

Web siden

Børge Christiansen

http://www.bc-support.mono.net

Karlebyvej 3, 4894

Øster Ulslev

Tlf.:  25 48 46 16

boerge.1952@gmail.com

boerge@oesterulslev.dk

LOREM IPSUM