hj-ny bestyrelse

Hvem er vært? Kan huset lejes?


Har ikke p.t. modtaget info om ændringer i

husets daglige drift. Men kan se at der ikke

har været aktivitet (loppemarked) i nogen tid. 


Kontakt Bestyrelsen for information.

Kontakt info

LOREM IPSUM

Øster Ulslev Forsamlingshus

Holebyvej 30, 4894

Øster Ulslev.

tlf.: 21 76 62 30

CVR-nr.: 75356056

Danske Bank 4386-3221052331

forsamlingshuset@oesterulslev.dk

Web siden

Børge Christiansen

http://www.bc-support.mono.net

Karlebyvej 3, 4894

Øster Ulslev

Tlf.:  25 48 46 16

boerge.1952@gmail.com

boerge@oesterulslev.dk